v-trans, s.r.o.

 

Medzugorie 2019


Tak ako po iné roky, aj v roku 2019 máme v srdci túžbu privádzať k našej nebeskej Matke Jej deti, ktoré ONA s láskou očakáva. Matka Božia nás pozýva, aby sme sa modlili za seba, za naše rodiny i celý náš národ. Prijmite toto pozvanie a putujte spolu s nami.

  30.04.2019 – 07.05.2019   účasť na zjavení viz. Mirijana
  20.06.2019 – 27.06.2019   výročie Zjavenia Panny Márie
  29.06.2019 – 08.07.2019   prvé 4 dni Makarská
  10.07.2019 – 19.07.2019   prvé 4 dni Makarská
  21.07.2019 – 30.07.2019   prvé 4 dni Makarská - vypredané
  30.07.2019 – 07.08.2019   Festival mladých, Veprice – kúpanie v mori
  07.08.2019 – 17.08.2018   prvé 4 dni Makarská - Nanebovzatie P. Márie – vypredané
  19.08.2019 – 26.08.2019   Veprice , kúpanie v mori
  28.08.2019 – 03.09.2019   účasť na zjavení viz. Mirijana
  08.09.2019 – 15.09.2019   Povýšenie sv. Kríža, Veprice –kúpanie v mori
  28.09.2019 – 05.10.2019   zjavenie viz. Mirijane
  28.12.2019 – 03.01.2019   Silvester

Panna Mária
 
Ponúkame prepravu pre cele farnosti v týchto, ale aj v iných, terminoch podľa požiadaviek putnikov.
Ubytovanie v centre, v blízkosti kostola!!! Kontakt: 0908 459 893, 043 5395 588, mail: vtrans.orava@gmail.com

Medžugorie


Farnosť Medžugorie sa nachádza v západnej Hercegovine. Skladá sa z piatich dedín – Medžugorie, Bijakoviči, Vionica, Miletina a Šurmanci. Patrí k obci Čitluk. Obývajú ho Chorváti. Nachádza sa medzi skalnatými horami. Pestoval sa tu hlavne tabak a hrozno. Velmi často tu ničilo úrodu krupobitie a tak farníci v r. 1933 postavili na kopci Šipovac – dnešný Križevac veľký 8,5 metrový kríž. Od tohto roku bolo Medžugorie od krupobitia uchránené. V ramenách kríža sa nachádzajú relikvie sv. Kríža, ktoré boli donesené z Ríma. Toto miesto je veľmi silné miesto modlitby, zázrakov, obrátení...

Na kopci Crnica – Podbrdo sa v r. 1981 po prvýkrát zjavila 6 – tim deťom Panna Mária. Toto miesto sa volá Vrch Zjavenia. Deti mali vtedy od 9 po 16 rokov. Od tohto dňa až podnes mávajú tieto deti – dnes už dospelé, zjavenia. Trom vizionárom sa zjavuje Matka Božia každý deň a trom v určené dni. Zjavuje sa im na miestach, kde sa v tom čase práve nachádzajú. Od júna do septembra vizionári podávajú svoje svedectvá pútnikom v Medžugorí. Panna Mária nás pozýva na modlidbu a obrátenie. Cez vizionárov hovorí: "Nikto kto tu prichádza, neprichádza náhodou, každého jedného z vás som si osobne pozvala a Boh má s každým svoj osobitný plán". Medžugorie je hlavne miestom modlitby. Udialo sa tu veľa zázrakov, uzdravení, ale najväčšie sú zázraky obrátenia. Dáva nám päť kameňov, proti Goliášovi potrebných na obrátenie: modlitba, eucharistia, sv.písmo, pôst, mesačná spoveď. Prvé posolstvo P. Márie bolo: "Pokoj, pokoj, jedine pokoj musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a medzi ľuďmi navzájom." Odvtedy každého 25-ho v mesiaci dáva posolstvá pre celý svet. V posolstvách sa obracia na nás a prosí o zmenu v živote – o obrátenie,odpustenie, o modlitby za seba, za kňazov, za pokoj. veľa rokov už k nám prichádza a ako sama hovorí, neprichádza sama od seba, ale posiela ju k nám Boh, aby nám ako Matka pomohla...

V Medžugorí pracujú rôzne komunity, ako Cenacollo ženské i mužské – pre ľudí, ktorí sú závislí na alkohole, drogách, Srdce Marijino, Matkina dedina s Františkovou záhradou – založená pre vojnové siroty, hrad Patricka a Nensy – ktorí všetko opustili keď prijali Máriine pozvanie do Medžugoria. Veľmi silné sú adorácie , ako aj celovečerné programy v kostole v Medžugorí.

Svoj program v Medžugorí si prispôsobíte sami tak, aby každý jeden z vás mal možnosť pocítiť prítomnosť a Lásku Matky Božej.

Na prepravu do Medžugoria máme k dispozícii dva autobusy – Volvo a Temsa SAFARI. Obidva autobusy sú luxusne vybavené – klíma, kuchynka, WC, DVD. Prepravu ponúkame v termínoch, ktoré sú uvedené, ale aj v termínoch, ktoré si sami vyberiete. Sú určené pre kolektívy, farnosti i jednotlivcov.

Zo Slovenska odchádzame v poobedňajších hodinách. Na druhý deň ráno máme 9 hod. bezpečnostnú prestávku vodičov na známom chorvátskom pútnickom mieste Veprice na Makarskej Riviére, kde sa nachádza jaskyňa Lurdskej P. Márie, krížová cesta... Kto sa chce kúpať ide k moru a kto nie, môže sa v tichu prekrásnej prírody stíšiť a venovať sa rozjímaniu a modlitbe. V poobedňajších hodinách sa presúvame do Medžugoria. V Medžugorí pracujú pre pútnikov slovenské dievčatá, ktoré sa starajú o Slovákov a zabezpečujú im program.

Prihlásiť sa môžete celé kolektívy a farnosti. Prosíme poslať menný zoznam, s adresou a rodným číslom. Na č. účtu 54141087/0900 je potrebné poslať zálohu 100,-- € za dopravu - registrácia je platná ihneď po uhradení zálohy. V prípade ďalších otázok Vám radi odpovieme na horeuvedených telefónnych číslach.

Naša prepravná spoločnosť V-trans vás tam ochotne prepraví a teší sa na Vás!

Obrazová dokumentácia:

Veprice   Makarská
Veprice   Makarská
Podbrdo   Križevac
Vrch zjavenia - Podbrdo   Križevac
Hrad u Patrika a Nensy   Matkina dedina
Hrad u Patrika a Nensy   Matkina dedina

Kostol svätéhe Jakuba
Kostol sv. Jakuba